20ozPrimeRibeye_00120ozPrimeRibeye_00248hrShortRib_00148hrShortRib_00248hrShortRib_00348hrShortRib_00448hrShortRib_005AppleTart_001AppleTart_002AppleTart_003BeerAMisu_001BeerAMisu_002BeerAMisu_003Bizen_001Bizen_002Bizen_003Bizen_004Bizen_005BlondeFriseeArugulaAndTrevisoSalad_001BlondeFriseeArugulaAndTrevisoSalad_002